Miniaturka

Obsługa komputera

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie

Czas trwania:
30 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-25
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
500 zł.
zapisz się na szkolenie

Obsługa komputera w zakresie: przetwarzania tekstów (Word), praca z arkuszem kalkulacyjnym (Excel), tworzenie prezentacji (power Point), bazy danych (MS Access), korzystanie z Internetu. Kurs organizowany w formie moduów na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym

Moduł podstawowy

 • BHP na stanowisku komputerowym
 • podstawowe wiadomości  dotyczace posługiwania się komputerem w systemie MS Windows
 • praca w systemie MS Windows
 • edytor tekstów MS Word
 • arkusz kalkulacyjny MS Excel
 • podstawy użytkowania Internetu
 • obsługa poczty elektronicznej

moduł zaawansowany

 • zaawansowane funkcje edytora tekstówtworzenie makropoleceń
 • operacje na blokach
 • skanowanie i obróbka tekstów
 • wstawianie obiektów i ich modyfikacja
 • korespondencja seryjnazaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • formatowanie
 • formatowanie warunkowe
 • formatowanie na podstawie wartości liczbowych
 • funkcje
 • funkcje daty i czasu
 • funkcje wyszukiwania i odwołania
 • baza danych MS Access
 • tworzenie prezentacji przy pomocy MS Power Point
Miniaturka

Obsługa programu Excel

ZDZ Warszawa Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Czas trwania:
30-60 godzin w zależności od poziomu zaawansowania
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-04
Zakończenie rekrutacji:
2020-06-04
Cena:
500,00 zł - 900,00 zł.
zapisz się na szkolenie

cel: nabycie umiejetnosci obsługi komputera, nabycie umiejetnosci wykorzystania komputerowych programów iużytkowych tj. arkusze kalkulacyjne Excel

Zakres: praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel, podstawowe operacje programu Excel, formuły i funkcje, formatowanie danych ,,drukowanie danych, grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Excel, zmiana podstawowych ustawień arkusza, dostosowanie środowiska do własnych potrzeb. Istnieje mozliwość wyboru modułu: podstawowy i zaawansowany.

Miniaturka

Przetwarzanie tekstów /edytor tekstów Word/ podstawy

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-25
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
320 zł.
zapisz się na szkolenie

 Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się sprawnie obsługiwać aplikację do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak zapisywać dokumenty w różnych formatach, jak korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy, jak tworzyć i edytować dokument oraz poprawiać błędy w pisowni.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Pracy z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach plików, lokalnie
  i w chmurze.
 • Wyborze odpowiednich narzędzi pomocy, skrótów i narzędzia „przejdź do” w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
 • Tworzeniu i edycji dokumentów tekstowych, gotowych do współdzielenia i rozpowszechniania.
 • Zastosowaniu różnych formatów i stylów w celu udoskonalenia dokumentów, jak również stosowaniu dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania.
 • Wstawianiu do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
 • Przygotowywaniu dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.
 • Stosowania opcji ustawień strony oraz dokonywania sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.

 

Tematyka zajęć:

 1. Edycja dokumentu w edytorze tekstu Word:
 2. Tworzenie tabel w edytorze tekstu Word:
 3. Formatowanie strony w edytorze tekstu Word:
 4. Tworzenie własnego wzorca dokumentu <tworzenie szablonu>.
 5. Drukowanie dokumentu w edytorze tekstu Word:

NA SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ:

 • pracy z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach,
 • korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy,
 • tworzyć i edytować niewielkie dokumenty tekstowe,
 • przygotować ich do współdzielenia i wysyłania,
 • wstawiać tabele, zdjęcia i inne obiekty do dokumentu,
 • przygotować dokument do korespondencji seryjnej,
 • dopasować ustawienia strony,
 • sprawdzać i poprawiać błędy w pisowni.
Miniaturka

Zaawansowane przetwarzanie tekstów /edytor tekstów Word

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-08
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
320 zł.
zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się korzystać z zaawansowanych funkcji edytora tekstu dla usprawnienia pracy i zwiększenia produktywności.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się tworzyć i zarządzać zaawansowanymi funkcjami przetwarzania tekstów, zapisywać dokumenty w różnych formatach, korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy, posługiwać się makropoleceniami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Stosowaniu zaawansowanego formatu tekstu, akapitu, kolumn.
 • Stosowaniu stylów oraz formatowaniu tabel.
 • Przekształcaniu tekstu w tabele oraz tabel w tekst.
 • Stosowaniu odwołań takich, jak: przypisy dolne i końcowe oraz podpisy.
 • Tworzeniu spisu treści, odnośników i odsyłaczy.
 • Zwiększaniu wydajności pracy poprzez używanie bloków konstrukcyjnych, szablonów i formularzy.
 • Sprawnym posługiwaniu się makropoleceniami oraz zaawansowanymi opcjami korespondencji seryjnej.
 • Używaniu i zastosowaniu w tekście opcji linkowania, łączenia oraz wstawiania obiektów w celu integracji danych, pracy z dokumentami głównymi i podrzędnymi.
 • Umiejętności stosowania opcji zabezpieczenia dokumentu.
 • Pracy ze znakami wodnymi, sekcjami, nagłówkami i stopkami.

Tematyka zajęć:

Edycja dokumentu w edytorze tekstu Word:

 • akapit jako integralna część tekstu,
 • parametry akapitu, styl akapitu, tworzenie, modyfikowanie stylów,
 • zaznaczanie tekstu blokiem i operacje na bloku,
 • usuwanie, wczytanie, kopiowanie lub przesuwanie bloku,
 • formatowanie znaków, akapitów w bloku,
 • automatyczne dzielenie wyrazów,
 • wykorzystanie rozwijania skrótów,
 • cofanie operacji edycyjnych i ich przywracanie,
 • wstawianie przypisów w tekście, wstawianie komentarzy,
 • tworzenie spisu treści, numeratory.
 • Tworzenie tabel w edytorze tekstu Word:
 • wstawianie tabel, obramowanie, cieniowanie
 • formatowanie elementów tabeli i jej wyglądu,
 • wykorzystanie funkcji „sortowanie”, sumowanie liczb w wierszach i kolumnach,
 • wstawianie tabeli z programu Excel – połączenie programów Word i Excel,
 • wstawianie wykresów z programu Excel,
 • przekształcanie tekstu w tabelę.
 • Formatowanie strony w edytorze tekstu Word:
 • rozmiary i rozkład strony,
 • tworzenie i edycja nagłówków i stopek, numeracja stron,
 • pojęcie sekcji – omówienie opcji związanych z sekcją,
 • wstawianie odsyłaczy, tworzenie indeksu haseł.
 • Tworzenie własnych szablonów i własnych pasków narzędziowych.
 • Tworzenie korespondencji seryjnej, omówienie zaawansowanych opcji korespondencji seryjnej – wykorzystanie danych pochodzących z innych programów.
 • Drukowanie dokumentu w edytorze tekstu Word:
 • podgląd strony druku,
 • podstawowe parametry druku, drukowanie bloku, omówienie zaawansowanych opcji wydruku,
 • druk wielostronicowy.
 • Tworzenie makr w edytorze tekstu Word, definiowanie własnych skrótów klawiszowych.
 • Opcje zabezpieczeń dokumentu.
Miniaturka

Grafika menedżerska i prezentacyjna /PowerPoint/

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-21
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
320 zł.
zapisz się na szkolenie

 Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się sprawnie obsługiwać aplikację do tworzenia prezentacji, tworzyć, modyfikować i formatować wykresy, wstawać i edytować rysunki, zdjęcia.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak zapisywać prezentacje w różnych formatach, jak korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy, jak stosować animacje i efekty w prezentacji oraz sprawdzać poprawność językową prezentacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Pracy z prezentacjami i zapisywaniu ich w różnych formatach.
 • Korzystaniu z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
 • Znajomości widoków prezentacji i umiejętność pracy z nimi.
 • Stosowaniu wzorców slajdów.
 • Zapisywaniu prezentacji w różnych formatach.
 • Pracy w prezentacji z tekstem: edycji i formatowaniu.
 • Tworzenie prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrej prezentacji.
 • Tworzeniu, modyfikowaniu i formatowaniu wykresów - jako graficznej metody przedstawienia informacji.
 • Wstawianiu i edycji rysunków, zdjęć i innych obiektów graficznych.
 • Stosowaniu animacji i efektów w prezentacji.
 • Używaniu narzędzi do sprawdzania poprawności językowej prezentacji.

 

Tematyka zajęć:

 1. Zagadnienia wstępne.
 2. Teoretyczne podstawy tworzenia prezentacji.
 3. Elementy składowe pakietu PowerPoint.
 4. Elementy składowe pakietu PowerPoint i opis jego elementów.
 5. Uruchamianie i sterowanie przebiegiem istniejących prezentacji.
 6. Tryby pracy (podglądu prezentacji) w PowerPoint.
 7. Tworzenie prezentacji.
 8. Tworzenie nowej prezentacji (Czysta prezentacja).
 9. Efekty specjalne działające na wyliczeniach i na całych slajdach.
 10. Planowanie czasowe prezentacji.
 11. Zaawansowane metody tworzenia prezentacji.
 12. Osadzanie i sterowanie obiektów OLE.
Miniaturka

Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna /PowerPoint/

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
 2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-16
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
320 zł.
zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się sprawnie obsługiwać aplikację do tworzenia efektywnych prezentacji, tworzyć i modyfikować szablony i wzorce, formatować wykresy, wstawać i edytować rysunki, zdjęcia, tabele.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak zapisywać prezentacje w różnych formatach, jak korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy, jak stosować animacje i efekty w prezentacji oraz sprawdzać poprawność językową prezentacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Rozumieniu oczekiwań docelowej grupy odbiorców oraz wpływu tych wymagań na planowanie i projektowanie prezentacji.
 • Tworzeniu i modyfikacji szablonów oraz formatowaniu tła slajdów.
 • Wzbogacaniu prezentacji przy pomocy wbudowanych narzędzi do rysowania i obróbki grafiki.
 • Wstawianiu i modyfikowaniu diagramów oraz formatowaniu wykresów na poziomie zaawansowanym.
 • Wstawianiu plików muzycznych i klipów wideo do prezentacji.
 • Stosowaniu animacji.
 • Stosowaniu hiperłączy do plików i osadzaniu obiektów w celu powiązania danych.
 • Tworzeniu niestandardowych pokazów slajdów, nadawaniu ustawień i kontroli pokazu slajdów.

 

Tematyka zajęć:

 • Tworzenie własnych szablonów prezentacji.
 • Korzystanie z innych prezentacji - kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek.
 • Tworzenie diagramów
 • Schematy animacji i przejścia
 • Wstawianie do prezentacji innych dokumentów (dokumentów Worda, arkuszy Excela).
 • Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych.
 • Prezentacje niestandardowe.
 • Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania
 • Tryb prezentera (prezentowanie dwuekranowe).
 • Wykresy
 • Dobre praktyki odnoszące się do prezentacji
 • Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie.
 • Eksport prezentacji w formacie wideo, pdf.