Miniaturka

COACHING W ORGANIZACJI – SPOSOBY KOMUNIKACJI DLA PRACOWNIKÓW I MANAGERÓW

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
5 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-27
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
250
zapisz się na szkolenie

Kurs przeznaczony dla osób pełniących funkcje managerskie, zarządcze, wspierające liderów, konsultantów, nauczycieli w pracy z zespołami lub aspirujące do ww. funkcji. Osoby pracujące w zespole, które chcą zrozumieć dynamikę pracy w grupie/zespole.

Głównym celem kursu jest przekazanie teoretycznej wiedzy nt. sposobu zarządzania zasobem ludzkim z użyciem narzędzi coachingowych.

 • Kurs pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze skuteczną komunikacją z zespołem, a także przedstawia techniki coachingowe, które z powodzeniem może wykorzystać lider do pracy z zespołem.
 • Uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w techniki i narzędzia wykorzystywane do pracy z zespołami. Dowiedzą się między innymi jak słuchać pracowników, tak żeby ich rozumieć i przede wszystkim usłyszeć.
 • Jednym z celów kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności zadawania pytań i prowadzenia do celu tzn. pomoc w samousamodzielnianiu się pracowników - w podejmowaniu decyzji i wyzwań.
 • Kurs ma ułatwić pracę zarządczą poprzez rozwój Uczestnika na poziomie ja – coach – czyli kto?
 • Podczas kursu wykorzystane zostaną narzędzia interaktywne umożliwiające pracę w grupach oraz indywidualną.
Miniaturka

METODY COACHINGOWE – SAMOROZWÓJ I WEJRZENIE W SIEBIE

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
5 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-28
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
250
zapisz się na szkolenie

Kurs przeznaczony dla osób stawiających na samorozwój, które chcą jeszcze bardziej poznać siebie, zidentyfikować swoje kompetencje, możliwości i potrzeby. Cel / temat, z którym będzie podczas kursu pracować uczestnik -  nie musi być celem biznesowym czy też zw. z karierą.

Głównym celem kursu jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy nt. coachingu – wyjaśnienie do czego służy ta metoda pracy i jak z niej skorzystać w pracy nad samorozwojem.

 • Kurs pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem technik coachingowych do pracy ze swoimi celami, w oparciu o posiadane zasoby i możliwości.
 • Umożliwia uczestnikom świadome stawianie celów i tworzenie planów ich realizacji.
 • Kurs ma pomóc w poznaniu siebie, identyfikacji swoich mocnych stron, zasobów wewnętrznych oraz zasobów pochodzących ze środowiska.
 • Kurs nastawiony jest na przekazanie wiedzy praktycznej – jednak w dużej mierze skupiać będzie się na indywidualnej pracy uczestników.
 • Podczas kursu wykorzystane zostaną narzędzia interaktywne umożliwiające pracę w grupach oraz indywidualną
Miniaturka

SKUTECZNY MANAGER – WSZECHMOCNY I WSZECHWIEDZĄCY? COACH, TRENER, MENTOR.

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
5 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-29
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
250
zapisz się na szkolenie

Kurs przeznaczony dla osób pełniących funkcje managerskie, zarządcze, wspierające liderów, konsultantów, nauczycieli w pracy z zespołami lub aspirujące do ww. funkcji.

Głównym celem kursu jest przekazanie teoretycznej wiedzy nt. sposobu zarządzania zasobem ludzkim z użyciem narzędzi coachingowych, trenerskich oraz mentorskich.

 • Kurs pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze skuteczną komunikacją z zespołem, a także przedstawia techniki wykorzystywane przez coachów, mentorów i trenerów.
 • Uczestnicy kursu po zapoznaniu się z ww. trzema modelami pracy zostaną wyposażeni w techniki i narzędzia wykorzystywane do pracy z zespołami.
 • Jednym z celów kursu jest umożliwienie świadomego wyboru uczestnika, jaki model pracy jest dla niego najbardziej optymalny zarówno pod kątem indywidualnych kompetencji miękkich jak również pod kątem specyfiki środowiska, w którym pracuje.
 • Kurs ma ułatwić pracę zarządczą poprzez rozwój Uczestnika na poziomie ja – manager – czyli kto?
 • Podczas kursu wykorzystane zostaną narzędzia interaktywne umożliwiające pracę w grupach oraz indywidualną.
Miniaturka

Specjalista ds. zrządzania zespołem - motywowanie i delegowanie

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-04
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
299 zł.
zapisz się na szkolenie

Opis kursu

Na szkoleniu nauczysz się jak efektywniej zarządzać swoim zespołem z korzyścią dla siebie i firmy.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak planować pracę swoją i zespołu, jak skutecznie zarządzać czasem i delegować zadania.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Motywowaniu swoich pracowników do osiągania celów biznesowych,
 • Budowaniu autorytetu,
 • Skutecznym delegowaniu zadań

Tematyka zajęć:

 • Jak wyznaczać i egzekwować cele?
 • Zasada reguły SMART.
 • Jak wzbudzić współodpowiedzialność pracownika poprzez odpowiednie przekazanie celu:
 • Trudne sytuacje – przykłady praktyczne,
 • Monitoring realizacji zadania,
 • Jak kontrolować?
 • Jak motywować pracowników?
 • Rozmowy z pracownikami
 • Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Przekazanie trudnej decyzji
 • Rozmowy dyscyplinujące.
 • Jak budować autorytet?
 • Cechy skutecznego lidera
 • Komunikacja asertywna kluczem do budowania autorytetu
 • Kryteria sukcesu skutecznego lidera.