Miniaturka

KURS ELEKTROENERGETYCZNY - GRUPA 1

Szkolenie ON-LINE - Centrum Kształcenia Nasielska 48

Czas trwania:
5 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-25
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
135,00 zł + 260,00 zł - jeden egzamin państwowy
zapisz się na szkolenie

EKSPLOATACJA i/lub DOZÓR URZĄDZEŃ, INSTALACJI i SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH - GRUPA 1

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektronergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, które muszą odnowić uprawnienia energetyczne po 5 latach (wymóg prawny).

Kurs ma na celu aktualizację wiedzy w ww. zakresie oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne typu "E" i/lub "D".  

Miniaturka

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI i SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH do 1 kV

Szkolenie ON-LINE - Centrum Kształcenia Nasielska 48

Czas trwania:
6 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-26
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
135,00 zł + 260,00 zł egzamin państwowy
zapisz się na szkolenie

Szkolenie dla osób starających się o uprawnienia po raz pierwszy.

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu państwowego.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne typu "E".