Regulamin uczestnictwa w kursach on-line 

Organizator kursów

Organizatorem kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Siedziba organizatora : ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa


Organizacja kursów


Warunki uczestnictwa w kursach

Dostęp do szkolenia udzielany jest osobom, które spełniły następujące warunki:


Obowiązki uczestnika kursu

Obowiązkiem użytkownika kursu jest:


Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w razie rezygnacji lub nieprzestąpienia do egzaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników, na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. W takim przypadku uczestnikom zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie.

Minimalne wymagania systemowe aby móc poprawnie korzystać z aplikacji Teams:


Opcjonalnie: