Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

ul. Podwale 13
00-252 Warszawa
e-mail: info@zdz.edu.pl
www.zdz.edu.pl